“Troska” s.c.

Zakład Opieki Pielęgniarskiej
i Położniczej

Kim jesteśmy?

Zakład Opieki Pielęgniarskiej i Położniczej „TROSKA” S.C, to doświadczony zespół pielęgniarek i położnych świadczących usługi zdrowotne na terenie Krakowa, w miejscu zamieszkania / pobytu pacjenta oraz w gabinecie pielę­gniarki / położnej znajdującym się w Krakowie
przy Al. Pokoju 4 w lokalu nr 50.

Działamy na podstawie umowy zawartej z Małopolskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia, co oznacza, że wykonywane przez nas świadczenia są bezpłatne.

Dzięki posiadanym kwalifikacjom uzupełnianym poprzez uczestnictwo personelu w szkoleniach, kursach i specjalizacjach oraz wieloletniemu doświadczeniu zawodowemu gwarantujemy Państwu wysoką jakość świadczonych usług medycznych w wymaganym zakresie.

Aby zostać naszym pacjentem należy dokonać wyboru pielęgniarki lub położnej poprzez wypełnienie i dostarczenie Deklaracji wyboru pielęgniarki lub położnej do Siedziby Spółki osobiście lub przesyłką pocztową.
Druki deklaracji wyboru pielęgniarki oraz położnej dostępne są poniżej:
# Deklaracja wyboru pielęgniarki
# Deklaracja wyboru położnej

Serdecznie zapraszamy do osobistego kontaktu w Gabinecie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 11:00 lub 15:00 - 17:00.
Chcemy zwrócić uwagę, że wybór pielęgniarki i/lub położnej – są wyborami niezależnymi od wyboru lekarza POZ /rodzinnego, pierwszego kontaktu/ i to wyłącznie Państwo decydujecie, który lekarz, która pielęgniarka lub położna świadczyć będzie Państwu usługi w zakresie wymaganej i oczekiwanej opieki medycznej.

Współpracujemy ze wszystkimi lekarzami rodzinnymi, prowadzącymi praktyki w rejonie Śródmieścia Krakowa. Pomagamy w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym, a także prowadzimy edukację zdrowotną osób objętych opieką oraz członków ich rodzin.

Kontakt

Zakład Opieki Pielęgniarsko – Położniczej “Troska” s.c.
Al. Pokoju 4/50  (pierwsze piętro)
31-548 Kraków

tel. (12) 417 31 97

czynny w godz. 9:00 do 11:00 oraz od 15:30 do 17:00


telefon komórkowy: 501 372 792

czynny od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 18:00

Pielęgniarską opiekę całodobową w ramach świadczeń NFZ – wykonywanie bezpłatnych zabiegów w domu chorego na zlecenie lekarza, w soboty, niedziele i święta oraz w pozostałe dni w godzinach od 18:00 do 08:00 rano dnia następnego – świadczą punkty opieki całodobowej, których adresy i numery kontaktowe dostępne są na stronie MOW NFZ dostępne tutaj

Usługi pielęgniarskie

 • realizacja zleceń lekarskich w gabinecie pielęgniarki,
 • realizacja zlecen lekarskich w domu chorego,
 • wykonywanie iniekcji domięśniowych, podskórnych, dożylnych,
 • podawanie kroplówek nawadniających,
 • pobieranie materiału do badań tj: krew, mocz, wymazy z błon śluzowych,
 • określanie poziomu glukozy we krwi glukometrem,
 • stawianie baniek bezogniowych,
 • wykonywanie badania EKG, także w domu pacjenta,
 • pomiar parametrów życiowych: ciśnienie tętnicze krwi, pomiar tętna, bilans wodny,
 • opieka nad pacjentem po wyjściu ze szpitala,
 • profilaktyka przeciwodleżynowa,
 • leczenie i pielęgnacja odleżyn oraz innych ran, także leczenie ran martwiczych larwami,
 • pielęgnacja i opatrywanie owrzodzeń żylakowatych podudzi,
 • prowadzenie poradnictwa w zakresie samoopieki, życia z chorobą czy niepełnosprawnością,
 • planowanie i realizacja opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem,
 • udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych,leczniczych i rehabilitacyjnych oraz medycznych czynności ratunkowych;
 • udzielanie porad pielęgniarskich i położniczych w problemach zdrowotnych,
 • inne usługi pielęgniarskie (w zależności od potrzeb, indywidualnie dostosowanych do problemu zdrowotnego czy dysfunkcji osoby potrzebującej pomocy),
 • poradnictwo w zakresie radzenia sobie z chorobą i niepełnosprawnością,
 • promocja zdrowia i zachowań prozdrowotnych.

Usługi położnicze

Położna środowiskowa / rodzinna realizuje kompleksowo świadczenia zdrowotne i edukacyjne w miejscu pobytu kobiety ciężarnej, po porodzie z zakresu pielęgnacyjnej opieki położniczej, neonatologiczno-ginekologicznej oraz zapewnia ciągłość świadczeń profilaktycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych. Kobiety w ciąży proszone są o zgłaszanie się do położnych od 22 tygodnia ciąży w celu przygotowania do porodu i opieki nad noworodkiem. Urodzone noworodki prosimy zgłaszać jak najwcześniej po wyjściu ze szpitala.

Kontakt bezpośredni: nr tel. 604 639 022,
602 126 730 lub 515 908 905.

 • opieka nad kobietą ciężarną od 22 tygodnia ciąży,
 • porady w zakresie przygotowania do porodu, naturalnego karmienia piersią i pielęgnacji noworodka,
 • opieka okołoporodowa nad kobietą i noworodkiem oraz praktyczna edukacja pielęgnacji noworodka,
 • sprawowanie opieki nad matką i noworodkiem oraz monitorowanie przebiegu okresu poporodowego,
 • udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych,leczniczych i rehabilitacyjnych,
 • konsultacje i porady dla rodziców,
 • opieka po zabiegach ginekologicznych - konieczne skierowanie od lekarza,
 • badanie piersi, edukacja w zakresie samobadania piersi.

Osobom nieuprawnionym do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na podstawie „Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” (Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135),oferujemy wykonanie usług zdrowotnych odpłatne, według średnich cen rynkowych, ustalanych indywidualnie przy przyjęciu zgłoszenia.

All rights reserved. Created by ekropka