“Troska” s.c.

Zakład Opieki Pielęgniarskiej
i Położniczej

Kim jesteśmy?

Zakład Opieki Pielęgniarskiej i Położniczej „TROSKA” S.C, to doświadczony zespół pielęgniarek i położnych środowiskowych świadczących usługi zdrowotne na terenie Krakowa, w miejscu zamieszkania / pobytu pacjenta oraz w gabinecie pielęgniarki / położnej środowiskowej, znajdującym się w Krakowie
przy Al. Pokoju 4 w lokalu nr 50.

Pracujemy zgodnie z warunkami umowy zawartej z Małopolskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia, co oznacza, że wykonywane przez nas świadczenia są bezpłatne.

Dzięki posiadanym kwalifikacjom uzupełnianym poprzez uczestnictwo personelu w szkoleniach, kursach i specjalizacjach oraz wieloletniemu doświadczeniu zawodowemu gwarantujemy Państwu wysoką jakość świadczonych usług medycznych w wymaganym zakresie.

Aby zostać naszym pacjentem należy dokonać wyboru pielęgniarki lub położnej poprzez wypełnienie i dostarczenie Deklaracji wyboru pielęgniarki lub położnej do Siedziby Spółki osobiście lub przesyłką pocztową.

Druki deklaracji wyboru pielęgniarki oraz położnej dostępne są poniżej:
# Deklaracja wyboru pielęgniarki
# Deklaracja wyboru położnej

Deklaracje wyboru pielęgniarki/położnej można złożyć także w formie elektronicznej z wykorzystaniem bezpłatnej aplikacji "Indywidualne Konto Pacjenta" (IKP) dostępnej pod adresem: www.pacjent.gov.pl

Serdecznie zapraszamy do osobistego kontaktu w Gabinecie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 11:00 lub od 15:00 - 17:00.

Chcemy zwrócić uwagę, że wybór pielęgniarki i/lub położnej – są wyborami niezależnymi od wyboru lekarza POZ /rodzinnego, pierwszego kontaktu/ i to wyłącznie Państwo decydujecie, który lekarz, która pielęgniarka lub położna świadczyć będzie Państwu usługi w zakresie wymaganej i oczekiwanej pomocy medycznej.

Współpracujemy ze wszystkimi lekarzami rodzinnymi, prowadzącymi praktyki w rejonie Śródmieścia Krakowa. Pomagamy w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych związanych z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku domowym, a także prowadzimy edukację zdrowotną osób objętych opieką oraz członków ich rodzin.

Kontakt

Zakład Opieki Pielęgniarsko – Położniczej “Troska” s.c.
Al. Pokoju 4/50  (pierwsze piętro)
31-548 Kraków

tel. (12) 417 31 97

czynny w godz. 9:00 do 11:00 oraz od 15:00 do 17:00

telefony kom. 501 372 792 lub 502 946 984

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 - 18:00

Pielęgniarską opiekę całodobową w ramach świadczeń NFZ – wykonywanie bezpłatnych zabiegów w domu chorego na zlecenie lekarza, w soboty, niedziele i święta oraz w pozostałe dni tygodnia w godzinach od 18:00 do 08:00 rano dnia następnego – świadczą punkty opieki całodobowej, których adresy i numery kontaktowe dostępne są na stronie MOW NFZ dostępne tutaj

Usługi pielęgniarskie

 • realizacja zleceń lekarskich w gabinecie pielęgniarki oraz w miejscu zamieszkania chorego
 • wykonywanie iniekcji domięśniowych, podskórnych, dożylnych,
 • podawanie kroplówek nawadniających,
 • pobieranie materiału do badań tj: krew, wymazy z błon śluzowych,
 • usuwanie szwów po zabiegach chirurgicznych,
 • stawianie baniek bezogniowych,
 • wykonywanie badania EKG, także w domu pacjenta,
 • pomiar parametrów życiowych: ciśnienie tętnicze krwi, pomiar tętna, bilans wodny,
 • opieka nad pacjentem po wyjściu ze szpitala w zakresie świadczeń zdrowotnych (nie wykonujemy usług opiekuńczych),
 • cewnikowanie,
 • leczenie i pielęgnacja odleżyn oraz innych ran, także leczenie ran martwiczych larwami,
 • pielęgnacja i opatrywanie owrzodzeń żylakowatych podudzi,
 • planowanie i realizacja opieki pielęgnacyjnej nad pacjentem,
 • udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych,leczniczych i rehabilitacyjnych,
 • udzielanie porad pielęgniarskich i położniczych w problemach zdrowotnych,
 • inne usługi pielęgniarskie (w zależności od potrzeb, indywidualnie dostosowanych do problemu zdrowotnego czy dysfunkcji osoby potrzebującej pomocy),

Usługi położnicze

Położna środowiskowa / rodzinna realizuje kompleksowo świadczenia zdrowotne i edukacyjne w miejscu pobytu kobiety ciężarnej, po porodzie w zakresie pielęgnacyjnej opieki położniczej, neonatologiczno-ginekologicznej oraz zapewnia ciągłość świadczeń profilaktycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych.

Kobiety w ciąży proszone są o zgłaszanie się do położnych od 22 tygodnia ciąży w celu przygotowania do porodu i opieki nad noworodkiem. Urodzone noworodki prosimy zgłaszać jak najwcześniej po wyjściu ze szpitala.

Kontakt bezpośredni do położnej: nr tel. 604 639 022,

 • opieka nad kobietą ciężarną od 22 tygodnia ciąży,
 • porady w zakresie przygotowania do porodu, naturalnego karmienia piersią i pielęgnacji noworodka,
 • opieka okołoporodowa nad kobietą i noworodkiem oraz praktyczna edukacja pielęgnacji noworodka,
 • sprawowanie opieki nad matką i noworodkiem oraz monitorowanie przebiegu okresu poporodowego,
 • udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych,leczniczych i rehabilitacyjnych,
 • konsultacje i porady dla rodziców,
 • opieka po zabiegach ginekologicznych - konieczne skierowanie od lekarza,
 • badanie piersi, edukacja w zakresie samobadania piersi.

Osobom nieuprawnionym do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na podstawie „Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” (Dz.U. 2004 Nr 210 poz. 2135),oferujemy wykonanie usług zdrowotnych odpłatne, według średnich cen rynkowych, ustalanych indywidualnie przy przyjęciu zgłoszenia.

Zakład Opieki Pielęgniarskiej i Położniczej "Troska" s.c. świadczy usługi pielęgniarskie i położnicze prywatnie oraz w ramach kontraktu z NFZ

All rights reserved. Created by ekropka